Hairdressing license need

16 May 2024
Apply

Expanding hair salon in Pompano Beach (Federal/Sample rd) needs professionals with a hairdressing license, to rent chairs ($250.00) or percentage (+50%), please send the information by email.

Peluquería en expansión en Pompano Beach (Federal/Sample rd) necesita profesionales con licencia de peluquería, para alquilar sillas ($250.00) o porcentaje (+50%), por favor envíe la información por correo electrónico

Salao de cabelo em expancao em Pompano Beach (Federal/Sample rd ) contrata profissionais com licensa de cabeleleira , para aluguel de cadeiras ($250,00)ou porcentagem(+50%), favor enviar as informacoes pelo email.

Full-time
Apply